O nás

Základy Edukuj jsme položili v roce 2014. Chtěli jsme založit vzdělávací centrum, které by poskytovalo kvalitní vzdělávání, a jenž by nebylo založené jen na obyčejném výkladu. Všichni jsme zažili nějaké školení nebo kurz, ze kterého jsme si odnesli jen pokreslený papír a nic víc. Proti tomu chceme bojovat. Myslíme si, že každé vzdělávání má být přínosné a chceme, aby naše klienty bavilo.

Samotnému založení Edukuj předcházelo několik milníků. První byl v roce 2006, kdy jsem se dala na dráhu lektora a pod záštitou jiných institucí jsem vedla kurz Pracovníka v sociálních službách. Moje představa o výuce ale byla jiná, a tak jsem se rozhodla začít pracovat sama na sebe, což se mi na plný úvazek podařilo v roce 2012. Od té doby jsem se začala plně věnovat dalšímu vzdělávání. Od prvních zdravotnických kurzů jsem rozšířila naší nabídku o mnohé akreditované i neakreditované kurzy a semináře pro zdravotnický personál a pedagogické pracovníky, školení BOZP pro firmy, kurzy dalšího vzdělávání pro širokou veřejnost a nesmíme opominout i kroužky pro děti.

V současné době má Edukuj svůj stálý tým a mimo to spolupracuje s několika dalšími zkušenými lektory, kteří s námi nejen sdílí, ale také naplňují naši ideu o kvalitním vzdělávání.

NAŠE VIZE

Hlavním cílem vzniku Edukuj je kvalitně poskytnout další vzdělávání všem bez rozdílu věku a pohlaví, a takovou formou, aby účastníkům bylo co nejvíce k užitku a nebylo považováno za nutné zlo a ztrátu času.

Naším největší metou do budoucna je zatraktivnit další vzdělávání a vytvořit tak síť spokojených klientů, kteří se budou na naše centrum stále obracet. Spokojenost chceme ale také ze strany našich lektorů, protože jen spokojený lektor odvádí dobrou práci, kterou dokáže klient patřičně ocenit. A i nadále se chceme odlišovat od jiných center větším elánem a inovativním přístupem k naší práci.

DESATERO NAŠEHO LEKTORA

  1. Je čestný a loajální, respektuje cíle instituce, šíří její dobré jméno
  2. Vždy dodržuje stanovená pravidla organizace
  3. Je komunikativní, empatický, má příjemné vystupování, dokáže své klienty správně motivovat
  4. Neustále se vzdělává a rozvíjí
  5. Zná metody a techniky vzdělávání a průběžně si je zdokonaluje
  6. Učí interaktivně
  7. Je vždy připraven
  8. Je schopný pracovat týmově
  9. Je schopen supervize
  10. Svojí práci dá ještě něco navíc