Týden otevřených dveří ve Skupovce

V termínu od 11. do 14. září jsme uspořádali týden otevřených dveří, který přilákal mnoho zvědavých rodičů a jejich dětí. Otevřené dveře byly přístupné každý den od 14:30 do 17:30 hodin, aby všichni zájemci mohli nahlédnout do pestrého světa kroužků a aktivit.

Rodiče měli výjimečnou příležitost prozkoumat různé kroužky a činnosti, které jsou pro jejich děti připraveny. Od pohybových aktivit až po výtvarné dílny pro různé věkové skupiny. Zkušení vedoucí kroužků ochotně prezentovali svou práci a sdíleli své nadšení s rodiči.

Rodiče měli možnost nejen nahlédnout do světa kroužků, ale také se poradit s vedoucími a instruktory. Po týdnu otevřených dveří mají všichni zájemci možnost zvážit, do kterého kroužku by chtěli zapsat své děti. Těšíme se na nadcházející pololetí plné zábavy, učení a kreativity s novými a nadšenými členy.

Pokud jste týden otevřených dveří nestihli, neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více o našich nabízených kroužcích. Jsme tu pro vás a vaše děti!

Těšíme se na vás, tým Edukuj