Novinka - autorizace pro nové profesní kvalifikace


Edukuj z.s. je od listopadu 2022 autorizovanou osobou pro zkoušku z profesní kvalifikace.
A to pro chůvu pro děti v dětské skupině tak i pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Jednotlivé zkoušky najdete zde: 

Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M)

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)

Rozdílová zkouška ke kvalifikaci chůva v dětské skupině (69-073-M)

Další profesní vzdělávání pro chůvy:

Chůva v kostce

První pomoc u dětí