Filmové maskování & výuka ošetřování ve spolupráci s VZP

Milí rodiče, zveme vás s vašimi dětmi 26. dubna od 15 h ke Skupovce, kde pro vás připravujeme vzdělávací akci Filmové maskování & výuka ošetřování. Partnerem této akce je VZP, která se také zapojí do organizace a velice ji děkujeme za spolupráci! Ve vnitrobloku Skupovky budou připraveny tři stanoviště, kde si s dětmi vyzkoušíte maskovat zranění, tři stanoviště na výuku ošetřování a tři stanoviště zaměřená na prevenci. Hlavním smyslem akce je poukázat na důležitost znalosti první pomoci již od dětského věku.

 UDÁLOST NA FACEBOOKU ZDE