Nabídka pro školy a školská zařízení

  

Akreditované kurzy první pomoci pro pedagogické pracovníky

Kurzy rozšiřující znalosti první pomoci na různých úrovních určené pro pedagogické pracovníky.

Školení první pomoci v rámci BOZP

Školení o ochraně zdraví připravená na míru pro potřeby jednotlivých vzdělávacích institucí.

Zdravotní dozor

Nabídka zdravotního dozoru na firemní akce, večírky a další firemní příležitosti.

Besedy

Besedy první pomoci věnované dětem navštěvující základní a střední školy. Náročnost témat je upravená věkové kategorii.

Besedy pro nejmenší

Besedy první pomoci věnované těm nejmenším - dětičkám z mateřských školek. Speciálně upravená beseda pro to nejnáročnější publikum.

Zdravotně-vzdělávací akce

Vzdělávací akce pro děti, jejímž hlavním cílem je upevnit znalosti první pomoci zábavnou formou.

Zdravotnický kroužek

Zdravovědný kroužek pro děti, jehož hlavní náplní jsou úkony první pomoci a prevence rizik.

Pronájem pomůcek

Propůjčíme Vám speciální výukový materiál vhodný nejen pro lekce první pomoci.